Home » LEEV budgetcoaching » Budgetcoaching voor uw werknemers

Drie op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit onderzoek. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun personeel te helpen. De LEEV-budgetcoach ondersteunt daarbij.

Wat levert een LEEV-budgetcoach de werkgever op?
Het inzetten van een LEEV-budgetcoach voor uw personeel met geldproblemen heeft veel voordelen. Zowel als het gaat om verbeterde productiviteit als om dalende kosten.

Niet direct zichtbare kosten
Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf gemiddeld drie uur. Ook lijden bedrijven schade door schulden van medewerkers. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%), nemen ziekteverzuim (gemiddeld met zeven dagen) en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog. De speciaal opgeleide LEEV-budgetcoach houdt met al dit soort zaken rekening en zal samen met de werknemer inzicht brengen in de situatie en waar mogelijk betalingsregelingen treffen waardoor een stabiele situatie ontstaat. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen.

Dalend ziekteverzuim
Wij zien dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Dit wordt ook onderbouwd door diverse onderzoeken. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.

Meer weten?
Meer weten over de LEEV-budgetcoach? Wij informeren u graag. Neem contact op met mij via email of telefonisch.